معرفی انواع ناهنجاری های قامتی بدن

ناهنجاری قامتی عبارتست از تغییرات نامطلوبی که ساختار اسکلتی بدن و راستای قامت را بر هم میزند. این ناهنجاری ها عموما به دلایل محیطی، کارکرد نامناسب عضلات و مفاصل و عادات نادرست حرکتی پدید می آید و امکان بهبود و اصلاح آن از طریق حذف عوامل مربوط وجود دارد.

اثرات یک قامت نامطلوب بدنی را میتوان از سه جنبه مورد مطالعه قرار داد:

 1. جسمی و فیزیولوژیک
 2. روانی و شخصیتی
 3. اجتماعی

از منظری دیگر بطور مختصر اثرات یک قامت نامناسب بدنی را می توان این چنین نام برد:

 1. خستگی عضلانی وعمومی به دلیل فعالیت بیشتر برخی از عضلات و ضرورتا افزایش مصرف انرژی به ویژه در عضلات ضد جاذبه مانند افرادی که دارای کف پای صاف یا گردپشتی می باشند و دارای استقامت کمتری هستند.
 2. تغییر شکل مفاصل، کوتاهی و کشیدگی رباط ها و کپسول مفصلی، فشار غیر طبیعی بر مینیسک ها و دیسک
 3. کوتاهی و شلی عضلات
 4. برهم خوردن تعادل بیومکانیکی و کاهش راندمان مفید دستگاه اهرمی بدن
 5. افزایش زمان عکس العمل، چابکی و قدرت عضلانی و سایر عناصر آمادگی جسمانی
 6. مشکلات روانی و اجتماعی
 7. اختلالات قلبی و عروقی و کاهش حجم تنفسی که در عارضه گردپشتی دیده می شود.
 8. اختلال در عملکرد اندام های داخلی مانند بروز ناراحتی های کلیوی در عاضه گودپشتی
 9. کاهش آمادگی‌های حرکتی و روانی در یادگیری
 10. بازدهی نامطلوب در انجام وظایف اجتماعی و عملکرد روزانه
 11. دردهای عصبی، عضلانی و مفصلی

قوس های فیزیولوژیک ستون فقرات

ستون فقرات دارای 4 انحنا می باشد که دو تای آن را انحنای اولیه یا (primary curve) و دو تای دیگر را انحنای ثانویه یا (secondary curve) گویند. انحناهای اولیه از بدو تولد وجود دارد.

این قوس ها باعث ایجاد حالت ارتجاعی و فنریت مهره های ستون فقرات شده و سبب میگردد که ضربه ها و فشارهای وارد بر بدن دفع و خنثی گردد. در صورتی که قوس های ستون فقرات کم شده یا از بین برود، فاصله مهره ها کم شده و ضربات حاصله از پرش، جهش و دویدن در قوس های فقرات خنثی نشده و موجب ساییدگی مهره ها میشود و هر گاه این انحناها بیشتر شوند، حالت بیماری در ستون فقرات ایجاد میگردد و مثلا انحنای طبیعی به کیفوزیس تبدیل میشود.

ناهنجاری های ستون فقرات و تنه

ناهنجاری های ستون فقرات بجز اسکولیوز(انحراف ستون مهره ها به پهلو) زاییده بیماری نیست بلکه در اثر ناهنجاری در رشد و تکامل ستون فقرات و ضعف عضلات بالاتنه حاصل می شود. که البته اگر ضعف عضلانی باعث تغییر شکل ستون مهره ها در این ناحیه گردد با تقویت عضلات مربوط به این بخش میتوان به رفع آن پرداخت.

گودی کمر یا هایپرلوردوزیس (hyperlordosis)

هایپرلوردوز کمری شرایطی است که قوس پایین کمر استرس یا وزن اضافی را تجربه می کند و تا نقطه درد عضلات یا اسپاسم قوس پیدا می کند. افزایش لوردوز کمری به این صورت است که همراه با تمایل لگن خاصره به طرف جلو می باشد.

علت گودی کمر یا هایپرلوردوزیس

1. ضعف عضلات

2. فرم ساختمان ستون فقرات

اهداف حرکات اصلاحی برای گودی کمر یا هایپرلوردوزیس

1. تقویت عضلات کش آمده از قبیل عضلات شکم، عضلات، عضلات سرینی و عضلات خلفی ران

2. کشش عضلات کوتاه شده از قبیل عضلات پشت در ناحیه کمر، عضلات سوئز و خاصره(منقبض کننده مفصل ران) و نیز عضلات جلوی ران

3. ایجاد تحرک در مفاصل مهره های کمر

پشت گرد پشتی، گوژ پشتی یا هایپرکایفوزیس (hyperkyphosis)

گرد پشتی یک انحنای بیش از حد محدب ستون فقرات است. زاویه کیفوتیکی مناسب باید از 20 تا 45 درجه از مهره 1 سینه ای تا 12 توراکس باشد. هنگامی که گرد بودن ستون فقرات بیش از 45 درجه افزایش یابد، به آن کیفوز یا “هایپرکیفوز” گفته می شود.

اهداف حرکات اصلاحی برای گرد پشتی، گوژ پشتی یا هایپرکایفوزیس (hyperkyphosis)

1. جنبش مناسب در طول ستون فقرات، به ویژه مهره های پشتی

2. کشش عضلات کوتاه شده از قبیل عضلات سینه ای

3. تقویت عضلات کش آمده از قبیل عضلات ناحیه ی خلفی پشت (ذوزنقه، متوازی الاضلاع، راست کننده های ستون فقرات)

پشت صاف یا Flat back

در این عارضه قوس های طبیعی ستون فقرات از بین میرود و ستون فقرات کاملا صاف بنظر می رسد. در نتیجه محدودیت در تحرک و جنبش پذیری مهره های ایجاد شده و ضعف و ناتوانی در عضلات مربوطه بروز می کند و همچنین پاها هنگاه راه رفتن انحنا به طرفین دارد.

در عارضه پشت صاف زاویه انحنای لگن خاصره کم می  شود و تا حدی لگن به بالا راست می گردد زیرا عضلات پشت ران بسیار کوتاه شده و عضلات تاکننده باسن و لیگامنت ها خاصره ای بسیار طویل می گردد.

حالت فنری ستون مهره ای از بین میرود و فاصله  بین مهره ها کم میشود. در نتیجه به مواد غضروفی و دیسک بین مهره ای آسیب می رسد.

اهداف حرکات اصلاحی برای پشت صاف یا Flat back

1. ایجاد تحرک در ستون فقرات از طریق خم و راست شدن ستون فقرات به تمامی جهات

2. افزایش نیروی ارتجاعی عضلات

3. تقویت عضلات و زیاد کردن حالت فنری زانو ها و مچ پاها

4. انداختن لگن خاصره به جلو که در این عارضه به طرف بالا متمایل شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *