ما با در ارتباط باشید

تماس با پایاتک

جهت هرگونه ارتباط با پایاتک می توانید از روش های تماس زیر استفاده کنید. کارشناسان پایاتک در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد.

0902-228-1883
051-9101-1883

هر سوالی دوست دارید از ما بپرسید

تماس با پایاتک

آدرس

مشهد- بلوار آزادی- آزادی ۱۳۱/۱۲- شرکت پایافناوران فردوسی