آنالیز گیت

اطلاعات کمی و آماری از چرخه گام برداشتن هر فرد می تواند در تشخیص دقیق تر عارضه ها یا استعدادها، ارائه طرح درمان موثرتر و بررسی اثر درمان، کمک بزرگی در حوزه های پزشکی، ورزشی و سلامت عمومی باشد. حوزه هایی مانند جراحان ارتوپد، جراحان مغز و اعصاب، ارتوپدی فنی، فیزیوتراپی، توانبخشی و کار درمانی، استعدادیابی، بدنسازی و … را می توان نام برد. این اطلاعات کمی، به کمک دستگاه تحلیل گام بدست می آیند.

کاتالوگ دستگاه را دریافت کنید.

درخواست قیمت و مشاوره تلفنی