آنالیز گیت

ویژگی های دستگاه تحلیل گام:

  1. نمایش توزیع فشار هر پا و نمودارهای فشار، نیرو و سطح
  2. نمایش مسیر مرکز فشار در طول راه رفتن
  3. تشخیص خودکار پای چپ و راست
  4. آنالیز زمانبندی و طول step-stride شامل:زمان، طول، سرعت، عرض قدم، زاویه ی toe-out
  5. آنالیز زمانبندی فازهای مختلف Gait Cycle برای پای چپ و راست
  6. نمایش لحظه ای فاز Gait برای پای چپ و راست
  7. امکان انتخاب پای دلخواه و ایجاد آزمایش داینامیک، استاتیک و COP برای هر کدام
  8. تشخیص خودکار نواحی مختلف هر پا و رسم نمودار فشار برای هر ناحیه
  9. گزارش های خروجی از همه ی آنالیزها

کاتالوگ این دستگاه را دریافت کنید.

درخواست قیمت و مشاوره تلفنی