نرم افزار طراحی کفی طبی

برای طراحی کفی اختصاصی با تکنولوژی CAD/CAM، در کنار استفاده از سیستم های تشخیصی مناسب و ماشینهای CNC قابل اعتماد برای تراش کفی طبی ، نرم افزار طراحی کفی متناسب و اختصاصی شده برای این کار بیشترین تاثیر را در سرعت بخشیدن و طراحی دقیقتر کفی دارد.

کاتالوگ این نرم افزار را دانلود کنید.

درخواست قیمت و مشاوره تلفنی

درخواست قیمت و مشاوره آنلاین