ورزشکاران در نمای سه بعدی

” نمای سه بعدی بدن یک ورزشکار چه اهمیتی داره و از نظر تخصصی چه [...]

اسکنر 3 بعدی بدن میتواند به شما بگوید برای کدام ورزش مناسب هستید

مقاله جدید پرفسور گرانت تامکینسون ، دانشمند ورزشی UniSA ، تحلیل می کند [...]

ارزیابی وضعیت پاسچر ورزشکاران

متخصصین اعتقاد دارند روابط بالقوه ای بین عدم تقارن های بدن (ناهنجاریهای اسکلتی) و تجمع [...]

اسپورتکس 1402