اسکن بدن و آنالیز بدن

با اسکن سه بعدی بدن می توان بادی کامپوزیشن (ترکیب بدنی) را علاوه بر سایز [...]