با ما تماس بگیرید

قراره وقتی با ما تماس می گیرید بهترین پاسخ را دریافت کنید. ما در پایاتک، خدمات استثنایی که دوست داریم خودمان تجربه کنیم به شما ارائه میدهیم.

0902-228-1883 [email protected]
051-9101-1883 [email protected]

 

تلاش میکنیم تا به هر مخاطب بهترین خدمات را ارائه کنیم

ما در یک مجموعه صنعتی و صمیمی که از جنس اعتماد ساخته شده فعالیت میکنیم. همه ما در تیم پایاتک دوست داریم با تجربه یازده ساله، بهترین خدمات رو به شما ارائه کنیم. 

هر سوالی مرتبط با ما و محصولاتمان دارید، از ما بپرسید. 

تماس با پایاتک

آدرس

مشهد- بزرگراه آزادی- آزادی ۱۳۱/۱۲- شرکت پایافناوران فردوسی