با ما تماس بگیرید

قراره وقتی با ما تماس می گیرید بهترین پاسخ را دریافت کنید. ما در پایاتک، خدمات استثنایی که دوست داریم خودمان تجربه کنیم به شما ارائه میدهیم.

0902-228-1883
051-9101-1883 [email protected]

 

تلاش میکنیم تا به هر مخاطب بهترین خدمات را ارائه کنیم

ما در یک مجموعه صنعتی و صمیمی که از جنس اعتماد ساخته شده فعالیت میکنیم. همه ما در تیم پایاتک دوست داریم با تجربه ده ساله، بهترین خدمات رو به شما برسونیم. 

هر سوالی مرتبط با ما و محصولاتمان دارید، از ما بپرسید. 

تماس با پایاتک

آدرس

مشهد- بلوار آزادی- آزادی ۱۳۱/۱۲- شرکت پایافناوران فردوسی