دستگاه آنالیز ناهنجاری های قامتی – پاسچر گرافی

دستگاه آنالیز ناهنجاری قامتی (ارزیابی پاسچر – آنالیز پاسچر) جهت ارزیابی و تحلیل ناهنجاری قامتی انسان استفاده می‌شود. دستگاه آنالیز قامت با استفاده از تکنولوژی فتوگرامتری، مشخصات قامتی، ناهنجاریهای ستون فقرات و اسکلت بدن انسان، عدم تقارن های موجود در قامت انسان و انحرافات محور بدن انسان را ارزیابی می‌کند. این دستگاه شامل یک عدد دوربین دیجیتال، صفحه کالیبره شطرنجی، مارکرها و نرم افزار مربوطه به عنوان رابط کاربری ساده است.

  • دارای گواهینامه CE
  • دارای استاندارد ISO13485
  • دارای استاندارد ایمنی الکتریکی 
  • دارای استاندارد EMI/EMC عدم ایجاد و پذیرش تداخلات الکترومغناطیسی (نویز)

درخواست قیمت و مشاوره تلفنی دستگاه آنالیز پاسچر

————————————————-
درخواست قیمت و مشاوره آنلاین