نرم افزار جامع اسکن

برای طراحی کفی اختصاصی با تکنولوژی  CAD/CAM، در کنار استفاده از سیستم های تشخیصی مناسب و ماشینهای CNC قابل اعتماد برای تراش کفی طبی ، نرم افزار طراحی کفی متناسب و اختصاصی شده برای این کار؛ بیشترین تاثیر را در سرعت بخشیدن و طراحی دقیق تر کفی دارد.

درخواست قیمت و مشاوره تلفنی