دستگاه آنالیز قامت

همان طور که از نام دستگاه مشخص است، به جهت تحلیل ناهنجاریهای قامتی انسان از این دستگاه استفاده می‌شود. دستگاه آنالیز قامت با استفاده از تکنولوژی فتوگرامتری، مشخصات قامتی، ناهنجاریهای ستون فقرات و اسکلت بدن انسان، عدم تقارنهای موجود در قامت انسان و انحرافات محور بدن انسان را ارزیابی می‌کند. این دستگاه شامل یک عدد دوربین دیجیتال، صفحه کالیبره شطرنجی و نرم افزار مربوطه به عنوان رابط کاربری ساده است.

توضیحات بیشتر

درخواست قیمت و مشاوره تلفنی