دستگاه آنالیز قامت

ویژگی های دستگاه پاسچرگرافی:

  1. کالیبره اتومات قبل از اجرای هر تست
  2. ارائه ی عدد دقیق زاویه و اندازه ی ناهنجاری های قامتی
  3. مقایسه ی مقادیر سنجیده شده با حد نرمال ناهنجاری
  4. دقت اندازه گیری 1 درجه و 1 میلی متر
  5. قابلیت پرونده سازی بیماران
  6. رابط کاربری ساده

کاتالوگ این دستگاه را دریافت کنید

درخواست قیمت و مشاوره تلفنی