آموزش طراحی کفی طبی Flat Foot

با نرم افزار PT-Insole Design

 

آموزش طراحی کفی طبی High Arch Foot

با نرم افزار PT-Insole Design

آنالیز گیت در فیزیوتراپی

آموزش آپدیت/ نصب نرم افزار PT-SCAN SUIT