معرفی اسکنر سه بعدی بدن پایاتک | PT-3D Fit

اسکنر سه بعدی بدن دستگاهی جهت بررسی تغییر حجم و اندازه ها و سنجش معیارهای سلامتی بدن در طول یک دوره تمرینی یا برنامه رژیمی است.

این دستگاه همانند آینه ای سه بعدی در خدمت شما قرار میگیرد تا بتوانید در هر لحظه بدن خود را ارزیابی کنید و تغییرات را بررسی کنید.