ویدئو اسکنر سه بعدی پا پایاتک | PT- 3D Foot Scanner

اسکنر سه بعدی پا، جهت بررسی دفورمیتی های پا (Foot)، تشخیص نوع قوس کف پا و قالبگیری دقیق از پا مورد استفاده قرار می‌گیرد.