ویدئو اسکنر سه بعدی کف پا پایاتک | PT-3D Plantar

اسکنر سه بعدی کف پا جهت آنالیز نوع قوس کف پا، آنالیز دفورمیتی و قالبگیری سریع از کف پا جهت ساخت دقیق کفی طبی استفاده می‌شود.