اسکنر سه بعدی بدن

اسکنر سه بعدی بدن دستگاهی جهت بررسی تغییرات اندازه ها و سنجش معیارهای سلامتی بدن در طول یک دوره تمرینی یا برنامه رژیمی است.

این دستگاه همانند آینه ای سه بعدی در خدمت شما قرار میگیرد تا بتوانید در هر لحظه بدن خود را بررسی نموده و تغییرات خود را احساس کنید.

 

کاتالوگ این دستگاه را دریافت کنید.

درخواست قیمت و مشاوره تلفنی