سیستم مانیتورینگ واندازه گیری فشار بدن (BPMS) – تشک زخم بستر

سیستم مانیتورینگ و اندازه گیری فشار بدن (Body Pressure Measurement System) یک پلتفرم نازک است که بر روی تخت یا صندلی قرار میگیرد و فشار وارد شده از بدن به سطح را آنالیز میکند. این محصول در دو حوزه 1. پزشکی (پیشگیری – درمان) و 2. صنعت طراحی و ساخت تشک و کالاهای مربوط به نشیمن و مبل استفاده میشود.
PT-Mat سیستمی برای اندازه گیری میزان فشار بدن بر روی تشک یا تخت خواب می‌باشد. کاربرد اصلی این سیستم در واقع مانیتورینگ وضعیت توزیع فشار بدن و پیشگیری از ایجاد زخم (تشک زخم بستر) در افرادیست که امکان تحرک ندارند.

————————————————-

درخواست قیمت و مشاوره تلفنی سیستم مانیتورینگ فشار بدن

————————————————-
درخواست قیمت و مشاوره آنلاین